De titel van de workshop gegeven door Joost Sablerolle op 6 december bij het Netwerkcafé luidde: “Kansen en mogelijkheden van vijftigplussers op de arbeidsmarkt volgens Joost Sablerolle.”

De bijbehorende uitnodiging luidde als volgt.
Stel nu je vraag aan de directeur van het outplacement bureau Menea!
Menea heeft na de sluiting van Philip Morris in Bergen op Zoom 600 mensen begeleid naar nieuw werk. 85% van deze mensen hebben daadwerkelijk nieuw werk gevonden, waarvan een groot deel vijftigplussers. Daarom heeft het team van Menea de juiste ervaring voor jou en voor mij. Dit is je kans. Put uit je eigen ervaringen, formuleer een vraag en stuur die per email naar het Netwerkcafé Amsterdam. Tot woensdag 6 december.

Op 6 december hebben een vijftigtal vijftigplussers deelgenomen aan de workshop. Na een korte introductie van Joost en collega Cornelia heeft Joost zich gericht naar de zaal. “Heeft u vragen, stel ze nu?” Na een schoorvoetend begin kwamen de vragen als vanzelf. De één vroeg specifiek naar haar of zijn situatie de ander vroeg meer algemene zaken. De antwoorden van Joost waren doorspekt met voorbeelden van echte mensen. Voorbeelden uit zijn werk, maar ook vanuit zijn privé. Velen in de zaal zullen zich hebben kunnen herkennen in de voorbeelden van Joost. Zowel de negatieve als de positieve voorbeelden.

Onder aan de streep blijkt het voor vijftigplussers moeilijk om aan het werk te komen op de traditionele manier. Maar los komen van het traditionele brieven schrijven bleek toch lastig. Opmerkingen uit de zaal als; “Ik heb meer dan 200 brieven geschreven en ik ben niet één keer uitgenodigd”, waren helaas niet schaars. Volgens statistieken blijkt dat 80% van alle vacatures wordt ingevuld via netwerken en niet via het per brief reageren op vacatures. Deze informatie bleek wel bekend, maar er werd weinig mee gedaan volgens de aanwezige. Tijd om daar verandering in te brengen!

De boodschap van Joost was dan ook zeer duidelijk: “Kom in beweging”. Blijf niet achter je bureau zitten waar je alleen maar schrijft. Treed naar buiten, benader je eigen netwerk en breid je netwerk uit. Én niet wanneer het (bijna) te laat is maar nu.

De boodschap kwam luid en duidelijk over. Veel deelnemers hebben direct de touwtjes in handen genomen en hebben diverse nieuwe contacten gelegd! Zo was het een leerzame en productieve avond voor alle vijftigplussers aanwezig.