Onze aanpak

In de begeleiding door Menea wisselen trainingen en individuele begeleiding zich af. Met behulp van huiswerkopdrachten, testen en aanvullende instrumenten komen in hoofdlijnen de volgende onderwerpen aan de orde:

Persoonlijk Inzicht

In deze fase staat de zelfanalyse van de medewerker centraal. De medewerker maakt verschillende (huiswerk-)opdrachten die bijdragen aan het vergroten van het zelfinzicht. In de begeleidingsbijeenkomst met de adviseur wordt het huiswerk besproken en de kwaliteiten, vaardigheden en competenties worden in kaart gebracht.

Onderwerpen die aan bod komen:

 • persoonlijke waarden en drijfveren ten aanzien van werk;
 • de belangrijkste prestaties en successen;
 • kwaliteiten op het werk;
 • werkvaardigheden.

Het resultaat is een persoonsprofiel. Dit persoonsprofiel vormt het uitgangspunt in de volgende fase.

Arbeidsmarktoriëntatie

Tijdens de arbeidsmarktverkenning ligt het accent op de beroepenoriëntatie. Vanuit de zelfanalyse en de ambities van de medewerker worden de beroepsrichtingen besproken. Ook tijdens deze fase ontvangt de medewerker (huiswerk-)opdrachten die helpen bij het ontdekken van zijn of haar wensberoep. Ook kan er in deze fase gebruik gemaakt worden van een beroepentest, waarin ruim 3000 beroepen zijn opgenomen.

Onderwerpen die aan bod komen:

 • het definiëren van een passende en haalbare beroepswens;
 • werkomstandigheden;
 • branches;
 • arbeidsvoorwaarden.

Het resultaat van de oriëntatie is een zoekprofiel van de medewerker. Met dit zoekprofiel kan de arbeidsmarkt benaderd worden.

Arbeidsmarktbenadering

Deze fase staat in het teken van gericht zoeken naar vacatures die aansluiten bij de kracht en de persoonlijkheid van de medewerker. De adviseur begeleidt de medewerker in alle fasen van het sollicitatietraject. Er kan gebruik worden gemaakt van een webapplicatie die het zoekprofiel van de medewerker matcht met alle beschikbare vacatures op het internet.

Onderwerpen en activiteiten die aan bod komen:

 • Het maken van een zoek- en sollicitatiestrategie;
 • Het opstellen van een curriculum vitae;
 • Het schrijven van gerichte en open sollicitatiebrieven;
 • Het voeren van een sollicitatiegesprek en een goede persoonlijke presentatie;
 • Het netwerk van de kandidaat onderzoeken en aanboren;
 • het inzetten van social media;
 • Het inzetten van jobsearch van banen door Menea en de medewerker.

Het beoogde resultaat van de arbeidsmarktbenadering is een nieuwe baan. Nadat de medewerker een nieuwe baan heeft gevonden, blijven we nog ongeveer twee maanden contact houden, bijvoorbeeld om vragen te beantwoorden. Natuurlijk zijn we ook erg benieuwd hoe de nieuwe baan bevalt!