Training verzuimbegeleiding

Verzuim komt veel voor en kost geld. In 2012 was het gemiddelde verzuimpercentage 4%. Om de verzuimcijfers zo laag mogelijk te houden, is een verzuimbeleid essentieel. Daarbij is het van belang de instructies van de Wet poortwachter op te volgen. Veel organisaties hebben wel een verzuimbeleid, maar de uitvoering ervan levert problemen op. Waar mag u een zieke werknemer wel en niet op aanspreken? Wie draagt de verantwoordelijkheid, de leidinggevende of de afdeling P&O?
Om het verzuimbeleid op een goede en efficiënte manier uit te voeren, heeft Menea trainingen op het gebied van verzuimbegeleiding ontwikkeld. Deze trainingen zijn afgestemd op de situatie en het verzuimbeleid van de opdrachtgever, altijd uitgaande van een correcte uitvoering van de Wet poortwachter.

Onderwerpen

Na het volgen van een training verzuimbegeleiding zijn de medewerkers (leidinggevenden of medewerkers P&O) in staat de Wet poortwachter goed ten uitvoer te brengen. In de training komen onder andere de volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Wet poortwachter: welke rechten en plichten hebben werkgever en werknemer?
  • Communicatieve vaardigheden en gesprekstechnieken;
  • Assertiviteit: wat mag u vragen?
  • De trainingen zijn praktisch van aard. Iedere deelnemer oefent meerdere malen een gesprekssituatie met een zieke medewerker, bij voorkeur uit de eigen praktijk. Het resultaat is dat het geleerde direct kan worden toegepast in de praktijk.

Voor werkgevers

Wanneer u een training verzuimbegeleiding inzet, wat kunt u dan van Menea verwachten?

  • Expertise: Menea is een expert op het gebied van Wet poortwachter;
  • Maatwerk: de inhoud van de training is aangepast op het verzuimbeleid van de opdrachtgever;
  • Ervaren trainers: onze trainers weten wat nodig is om gedragsverandering in gang te zetten. Deze training wordt onder andere gegeven door Gerda Bos.

Voor deelnemers

Wanneer u als leidinggevende of HR professional een training verzuimbegeleiding volgt, wat levert u dat dan op?

  • Praktische gespreksvaardigheden, door te oefenen met situaties uit de dagelijkse praktijk;
  • (Aanvullende) kennis over de Wet poortwachter. Welke rechten en plichten heeft de medewerker; waar mag u hem of haar op aanspreken?

Wilt u ook dat het verzuimbeleid in uw organisatie structureel goed uitgevoerd wordt? Neem contact met ons op. Of laat uw gegevens achter, dan bellen wij u terug!