Re-integratie tweede spoor

Wanneer een medewerker ziek is, zal het in eerste instantie ieders bedoeling zijn dat deze persoon de eigen functie weer gaat vervullen. Helaas komt het ook voor dat de beperkingen dusdanig zijn, dat het eigen werk niet meer uitgevoerd kan worden. Wanneer er definitief of binnen afzienbare tijd ook geen mogelijkheden zijn op herplaatsing in een andere functie in de organisatie, is het tijd voor de volgende stap: re-integratie in het tweede spoor. Een re-integratiebureau is hierbij een belangrijke samenwerkingspartner. Menea begeleidt medewerkers naar een andere, passende functie buiten de eigen organisatie, in de vorm van een re-integratietraject. Als re-integratiebureau bieden wij trajecten die aangepast zijn aan de specifieke situatie.

Inhoud van het traject

Het re-integratie traject tweede spoor bestaat uit twee fasen: de oriëntatie en de uitvoer van het plan. In de oriëntatie periode wordt een plan opgesteld: welke activiteiten zijn nodig om belemmeringen weg te nemen, zodat de werknemer weer aan het werk kan in werk dat past bij zijn of haar beperkingen? Standaard wordt een scan ingezet die inzicht geeft in factoren die de re-integratie stimuleren en belemmeren. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de fysieke mogelijkheden, maar bijvoorbeeld ook naar de sociaal-economische situatie van de medewerker. Bij de uitvoering van het plan wordt gebruik gemaakt van diverse methodieken, zoals trainingen, individuele gesprekken, huiswerkopdrachten, persoonlijkheidstesten, beroepentest en een online jobhunting tool, die vacatures op het hele internet toegankelijk maakt.

Afronding van het traject

Natuurlijk is het uiteindelijke doel dat de werknemer weer aan het werk gaat in een passende functie. Mocht dat aan het einde van de afgesproken periode toch niet gelukt zijn, dan is de medewerker in ieder geval in staat om zelfstandig verder te gaan met het benaderen van de arbeidsmarkt. Als re-integratiebureau zorgen we voor een eindrapportage die is toegespitst op de informatiebehoefte van het UWV.

Keuze voor een re-integratiebureau

Wanneer u een re-integratiebureau inschakelt, is het van belang dat deze volledig op de hoogte is van de wet- en regelgeving zoals het UWV die hanteert. Is het UWV van mening dat u onvoldoende uw best heeft gedaan om de medewerker weer aan het werk te helpen, dan kunt u een loonsanctie verwachten. Met de loonsanctie verplicht het UWV u om het loon gedurende een bepaalde periode (meestal een jaar) door te betalen.

Voor werkgevers

Wat kunt u van Menea als re-integratiebureau verwachten?

  • Deskundige adviseurs, die resultaatgericht werken: het actief begeleiden naar een nieuwe passende functie staat centraal;
  • Regionale kennis: de loopbaanadviseur kent de arbeidsmarkt in de regio en heeft daarin een uitstekend netwerk;
  • Regelmatige terugkoppeling. U heeft uw verantwoordelijkheden als werkgever, wij begrijpen dat!

“De begeleiding door de adviseur verliep erg goed. Hij stuurde tijdig de rapportage en wist alles goed te onderbouwen. Daarbij hield hij iedereen goed op de hoogte en wist de medewerker ook echt aan te sporen waar nodig.” (werkgever in detailhandel over het re-integratie traject door Menea)

Voor werknemers

Wanneer u als werknemer door de werkgever een re-integratie traject bij ons aangeboden krijgt, kunt u het volgende verwachten:

  • Een persoonlijke aanpak, waarbij ruimte is voor wensen, maar ook voor het bespreken van twijfels en onzekerheden;
  • Een loopbaanadviseur die ruime ervaring heeft. Daardoor weet hij of zij exact welke stappen nodig zijn en wordt er creatief met u meegedacht;
  • Concrete en praktische ondersteuning, waarbij u bijvoorbeeld leert een sollicitatiebrief en cv te maken, maar ook hoe u uw netwerk kunt inzetten in de zoektocht naar een nieuwe functie.

“Ik heb het contact met de adviseur als zeer prettig ervaren. Een luisterend oor en zeer bruikbare adviezen hoe de dingen aan te pakken. Het was een zeer prettige ondersteuning in een vervelende periode. “ (medewerker over re-integratie begeleiding door Menea)

Wilt u weten uit welke acht stappen een re-integratietraject bestaat? Lees het hier.
Heeft u ook een re-integratiebureau nodig, zodat de kans op een loonsanctie zo klein mogelijk is? Laat aan de rechterzijde van deze pagina uw gegevens achter, dan bellen wij u terug!