Monitor@Work

Vitaliteit is bij veel organisaties een belangrijk punt op de agenda. Steeds meer organisaties merken dat aandacht voor vitaliteit van de medewerkers de kosten voor verzuim vermindert. Maar hoe weet u of de vitaliteit in de organisatie op orde is? Menea ondersteunt organisaties bij het beantwoorden van deze vraag. Met behulp van een speciaal samengesteld meetinstrument, de Monitor@Work, wordt inzicht gegeven in de diverse aspecten van vitaliteit. Met de Monitor@Work is het mogelijk om op individueel-, team- en organisatieniveau vast te stellen hoe de medewerkers in hun werk staan.

 

Onderzoek vitaliteit

De Monitor@Work wordt door de medewerkers online ingevuld. Er worden vragen gesteld die betrekking hebben op de diverse aspecten van vitaliteit. Het gaat daarbij om:

 • Het eigen werk: onder andere werktempo, afwisseling en taakduidelijkheid;
 • De organisatie: onder andere inspraak, samenwerking en innovatie;
 • Arbeidsvoorwaarden: toekomstonzekerheid, leermogelijkheden en beloning;
 • Vitaliteit: onder andere plezier in het werk en herstel na werk.

Resultaten en rapportage

Na het invullen van de vragenlijst krijgt iedereen individueel een directe terugkoppeling. Daarnaast worden de resultaten van de organisatie weergegeven in een rapportage. In deze rapportage komen de volgende onderdelen aan bod:

 • Overzicht van de resultaten: Energiebronnen, taakeisen en vitaliteit worden grafisch weergegeven en toegelicht;
 • Analyse: De voorspellers voor vitaliteit en verzuim worden per bedrijfsonderdeel en functiegroep in kaart gebracht;
 • Benchmarking: In overleg wordt de Nederlandse beroepsbevolking, een groep uit een vergelijkbare sector, of een groep met vergelijkbare werkzaamheden als benchmark gebruikt;
 • Kengetallen: De risicogroepen worden in beeld gebracht;
 • Interventies: Op basis van de analyse, benchmarking en kengetallen is het mogelijk om aan te geven welke aspecten van vitaliteit achterblijven. Er wordt vastgesteld welke interventies gewenst zijn om de vitaliteit te vergroten en het ziekteverzuim te verlagen;
 • Conclusies en advies: Het rapport wordt afgesloten met een conclusie en bijbehorend advies. Het advies bestaat uit een opsomming van prioriteiten.

Voor werkgevers

Dat vitaliteit een belangrijk onderwerp is, weet u al. Maar waarom is het inzetten van de Monitor@Work van toegevoegde waarde?

 • De vragenlijst is wetenschappelijk onderbouwd, waardoor de resultaten betrouwbaar zijn;
 • De rapportage wordt op maat samengesteld. In overleg wordt bekeken bij welke groepen medewerkers het onderzoek wordt ingezet, of er veel of weinig persoonlijke terugkoppeling plaatsvindt, welke benchmark gekozen wordt, et cetera;
 • Met de Monitor@Work heeft u inzicht welke medewerkers een verhoogde kans op verzuim hebben en is helder geformuleerd welke interventies de vitaliteit kunnen verbeteren.

Voor werknemers

Wanneer uw werkgever de Monitor@Work inzet, roept dat vaak vragen op. Wat is het doel van het onderzoek? Wat wordt er met de resultaten gedaan? Bij de uitvoering van de meting zorgen wij er in ieder geval voor dat:

 • Iedere werknemer een individuele terugkoppeling krijgt over zijn of haar vitaliteit.
 • De beroepscode NIP wordt gevolgd. De gegevens over uw vitaliteit worden pas na toestemming besproken met de leidinggevende.

Wilt u ook meten hoe het met de vitaliteit in uw organisatie is gesteld? Neem contact met ons op, wij vertellen u er graag vrijblijvend meer over.  Of laat aan de rechterzijde van deze pagina uw telefoonnummer achter, dan bellen wij u terug.

– Monitor@Work is een instrument van SKB. Menea voert deze meting uit, met gebruikmaking van het meetinstrument van SKB. –