Arbeidsdeskundige rapportage

Wanneer een medewerker ziek is, hebben werkgever en werknemer de verplichting samen te werken aan re-integratie. Na een langere periode van ziekte kan het onduidelijk zijn of terugkeer naar de eigen functie nog wel mogelijk is. Een arbeidsdeskundige rapportage geeft in deze gevallen inzicht. Deze rapportage geeft aan wat de medewerker met de huidige beperkingen nog kan en vormt een belangrijk onderdeel van de dossiervorming die naar UWV gaat. Volgens de Wet Verbetering Poortwachter moet de werkgever bewaken dat terugkeer naar werk volgens een zo kort mogelijke weg wordt nagestreefd.

Onderzoek

Bij het onderzoek gaat de arbeidsdeskundige uit van de mogelijkheden van de medewerker, zoals die zijn vastgesteld door de bedrijfsarts. De bedrijfsarts vat dit advies samen in een Functionele Mogelijkhedenlijst (FML). Hierin staat opgesomd welke fysieke en mentale belemmeringen geconstateerd zijn. Het onderzoek bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Een gesprek met de medewerker;
  • Een gesprek met de werkgever (leidinggevende of P&O’er);
  • Functieanalyse van het eigen werk van de zieke medewerker;
  • Functieanalyse van ander werk in de organisatie, wanneer dit voorhanden is.

Arbeidsdeskundige Rapportage

Op basis van dit onderzoek wordt de rapportage geschreven. Hierin staat een advies over de mogelijkheden voor terugkeer in de huidige functie, of in een andere functie binnen de organisatie. Wanneer een aanpassing van de werkplek de mogelijkheden voor terugkeer verbetert, zal de arbeidsdeskundige een advies voor deze interventie opstellen. Indien het advies luidt dat er geen mogelijkheden bij de organisatie zijn, is re-integratie tweede spoor de volgende stap.

Voor werkgevers

Werkgevers die Menea opdracht geven om een arbeidsdeskundige rapportage te maken, kunnen het volgende verwachten:

  • Een korte doorlooptijd;
  • Onderzoek en rapportage door een professionele arbeidsdeskundige;
  • Een adequaat advies over de te nemen vervolgstappen.

Voor medewerkers

Als medewerker krijgt u wanneer u ziek bent met verschillende personen te maken, onder andere de bedrijfsarts en het UWV. Welke rol heeft de arbeidsdeskundige van Menea en wat kunt u verwachten?

  • Een objectief oordeel over de mogelijkheden en onmogelijkheden van de eigen functie;
  • Als medewerker mag u de rapportage als eerste lezen. Pas nadat u de rapportage gezien heeft, wordt het verzonden naar de werkgever.

“Buiten het feit dat de rapportage noodzakelijk is voor het verder traject met de werkgever geeft het mij ook een duidelijk verhaal op papier, in een tijd die erg onstuimig is. Ik ben hier erg blij mee en zal er mijn voordeel mee doen”. (medewerker over de arbeidsdeskundige rapportage van Menea)

Neem contact met ons op om een casus voor te leggen. Heeft u nu geen tijd? Wij bellen u graag later terug. Gebruik daarvoor aan de rechterzijde van deze pagina de knop Bel mij terug.