Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt dat het ziekteverzuim onder medewerkers van bedrijven en overheid is gestegen tot gemiddeld 4,7 procent in 2020, dit is het hoogste ziekteverzuim sinds 17 jaar. Het verzuim in de zorg steeg het hardst naar 6,4%, maar de tweede plek wordt ingenomen door het verzuim in de bedrijfstak industrie met 6%. De vraag is dan: wat is de oorzaak van het verzuim en misschien nog wel belangrijker: hoe voorkom je dit?  

Misschien heb je wel eens gehoord van de NEA, dit is de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden én een van de grootste periodieke onderzoeken naar werksituaties van medewerkers in Nederland, bekeken door de ogen van de medewerkers zelf. In samenwerking met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SWZ) voeren TNO en het CBS dit onderzoek jaarlijks uit.  

Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 

In de laatste editie komt onder meer naar voren dat – volgens de ruim 58.000 geïnterviewde medewerkers – verzuimgevallen (deels) werkgerelateerd zijn. Verder blijkt dat deze verzuimgevallen vaak optreden in de sectoren onderwijs, gezondheidszorg én industrie. Werken in de industrie is vaak belastend, fysiek maar dus ook mentaal. Dat blijkt ook uit het volgende… 

Eén van de belangrijkste redenen om te verzuimen als gevolg van werk is namelijk psychosociale arbeidsbelasting, ook wel PSA genoemd. De uitkomst van deze soort arbeidsbelasting is vaak werkdruk, werkstress of conflicten op het werk met collega’s of klanten. Maat wat houdt PSA precies in? 

Taakeisen en autonomie 

Binnen PSA worden verschillende aspecten onderscheiden. De twee belangrijkste aspecten zijn misschien wel taakeisen en autonomie. Een onbalans tussen die twee zorgt in veel gevallen voor problemen op het werk. Want als een medewerker zowel hoge taakeisen als een lage autonomie ervaart, kan dit leiden tot een hoge werkdruk met alle gevolgen van dien. 

Emotionele belasting en moeilijkheidsgraad 

Een disbalans in de volgende twee relevante aspecten binnen PSA kan ook de werkdruk verhogen, namelijk: emotionele belasting en de moeilijkheidsgraad van het werk. In het afgelopen jaar ervoer 76% van de respondenten een hoge moeilijkheidsgraad en één op de tien medewerkers had een hoge emotionele belasting. 16% van de respondenten gaf zelfs aan burn-outklachten zoals psychische vermoeidheid door het werk te ervaren. 

Zo verhoog je de duurzame inzetbaarheid 

Een balans vinden tussen de verschillende aspecten binnen psychosociale arbeidsbelasting is cruciaal om verzuim te voorkomen. En uiteindelijk wil je als werkgever natuurlijk een fabrieksvloer creëren waar iedereen met meer plezier en energie werkt. Maar wat kun je in de praktijk doen om deze duurzame inzetbaarheid te verhogen? Wij delen graag wat tips met je!  

Tip 1: stimuleer gezond gedrag 

Een gezond lijf betekent vaak ook een gezonde mindset. Door de inzet van een vitaliteitsbudget kan iedere medewerker zelf aan de slag met het verbeteren van zijn of haar gezondheid.   

Tip 2: geef medewerkers regie over de eigen loopbaan 

Een bepaalde ervaring wat betreft autonomie creëer je ook door medewerkers het gevoel te geven dat ze regie over de eigen loopbaan hebben. Ga met jouw medewerkers in gesprek of ze nog op hun plek zitten en wat hun ontwikkelingsdoelen zijn. 

Tip 3: steun de medewerker, ook bij privékwesties  

Blijf op de hoogte van wat er speelt. Informeer bijvoorbeeld over verslavingszorg. Game- en internetverslaving kunnen de werk-privé balans evenzeer ontwrichten als drugs!  

En heb je behoefte aan meer inzichten? Deze whitepaper staat bomvol tips, allemaal toegesneden op de industrie. En ook fijn: je kunt er meteen zelf mee aan de slag!