Sinds ik mijn passie gevonden heb, voelt mijn baan vaak niet als werken. Het begeleiden van mensen met loopbaan/coachvragen vind ik geweldig om te doen. Vanuit een positie waarin ikzelf boventallig werd, ben ik me gaan oriënteren wat voor soort werk ik de komende jaren wilde doen, waar mijn kracht ligt, wat mijn talenten zijn en waar ik die kan inzetten.
Juist door de ervaring van zelf boventallig worden, alle emoties die daarbij horen te doorleven en dan op enig moment weer ‘het licht zien’, heeft eraan bijgedragen dat ik me nog beter kan inleven in mensen die een soortgelijke ervaring hebben. Ieder mens is uniek en elk (loopbaan)traject is maatwerk. We starten altijd met een intake en als we dan samen besluiten om ervoor te gaan, maken we vervolgafspraken. Op basis van gelijkwaardigheid en een gedeelde verantwoordelijkheid werken we toe naar de beantwoording van de loopbaan/coachvraag. Mijn overtuiging is dat de eerste fase van een traject, het vergroten van het zelfinzicht, cruciaal is. Dit is het fundament van het traject.
Ik streef ernaar een goede balans te creëren tussen ruimte geven aan emoties, stoom afblazen, spiegel voorhouden en oplossingsgericht werken. Om tot beantwoording te komen van de loopbaan/coachvraag is een investering van tijd en energie nodig. De beantwoording van deze vraag leidt vaak tot meer energie en kan ook (een beleving van) meer tijd opleveren.
Als loopbaancoach stimuleer ik mensen om eens in de 3 tot 5 jaar stil te staan bij de vraag: zit ik nog op de goede plek? Zo ja, waar kan ik nog aan werken om op de juiste plek te blijven? Zo nee, wat staat me dan te doen? En bij al deze vragen faciliteer ik graag. Ik geloof dat elk individu over persoonlijke kracht beschikt. Door mijn positieve houding en vermogen te luisteren zonder te oordelen, nemen anderen me snel in vertrouwen.