Trainingen

De trainingen zijn bedoeld voor medewerkers die een begeleidingstraject bij Menea volgen (outplacement, coaching, re-integratie), maar ook zogenaamde open inschrijving is mogelijk. De doelgroep bestaat dan uit werkenden en/of werkzoekenden die zich verder willen oriënteren op hun loopbaan en/of hun sollicitatie-, netwerk- en presentatievaardigheden willen vergroten.

De trainingen zijn onderdeel van een cyclus, maar kunnen ook los of in een andere volgorde worden gevolgd. In onderling overleg met de adviseur of de trainer wordt bepaald wat de beste route is.

Niveau/vooropleiding:
Er is geen specifieke vooropleiding of opleidingsachtergrond vereist om aan de trainingen te kunnen deelnemen.

Niveau Training
Het trainingsniveau wordt aangepast aan de hand van de samenstelling van de groep dit wordt in overleg met de trainer en adviseur bepaald. De niveau’s verschillen van LBO / MBO lager / MBO hoger /HBO/ Universitair.

Voorbereiding/studiebelasting:
Bij de meeste trainingen hoort een voorbereidingsopdracht. Per training wordt vermeld hoeveel studiebelasting/tijdsinvestering hiervoor gemiddeld nodig is.

LEF: Liever Eerst Feiten (1 dagdeel)

Inhoud:
Tijdens de LEF-workshop ga je na waar je jezelf remt om te doen wat je eigenlijk zou willen doen. We stellen allemaal weleens iets uit omdat iets moeilijk is of omdat we denken dat we het niet (makkelijk) kunnen. Of we zijn bang om iets op een verkeerde manier aan te pakken. En soms denken we dat de situatie te complex is of dat anderen geen vertrouwen in ons hebben. Tijdens de workshop onderzoeken we of dat wat we denken klopt. We checken de feiten. De LEF-methode staat dus voor Liever Eerst Feiten en checkt of onze perceptie overeenstemt met de objectieve realiteit met betrekking tot bijvoorbeeld kansen op de arbeidsmarkt, de eigen kwaliteiten of de noodzaak van het huidige salaris. Als ons beeld van de werkelijkheid terug is gebracht naar realistische proporties, zijn we vaak in staat de stap te maken van willen naar doen. En dat levert mooie resultaten op, zoals een nieuwe baan, een promotie, een studie of iets anders dat belangrijk voor ons is.

Doelstelling: Meer zelfvertrouwen en daadkracht ontwikkelen

Voorbereidingstijd/studiebelasting: Geen

PIT: Pro-actief In Talent (1 dagdeel)

Inhoud:
Deelnemers gaan aan de slag met feedbackopdrachten en met het delen van successen. De cirkel van invloed en betrokkenheid wordt behandeld en er wordt een film getoond om bewustwording op gang te brengen rondom het begrip pro activiteit. Ook wordt stilgestaan bij de effecten van het al dan niet profileren van jezelf en bij de succesfactoren als het gaat om het zichtbaar laten zijn van talent. Middels een casus oefenen de deelnemers met het hanteren van een proactieve benadering. Tot slot gaan de deelnemers zelf aan de slag om hun eigen talent op proactieve wijze te presenteren.

Doelstelling:  Doelstelling van de training is dat deelnemers zich bewust zijn van hoe ze over komen en zich bewuster zijn van hun talenten en drijfveer. Daarnaast hebben ze inzicht in welke concrete acties ze kunnen ondernemen om ervoor te zorgen dat hun talent meer gezien en benut wordt.

Voorbereidingstijd/studiebelasting: 2 uur

PIMP je baan! (1 dagdeel)

Inhoud:
In de training wordt de cirkel van invloed en betrokkenheid behandeld en het WEB-model. Deelnemers krijgen zicht op mogelijke jobcraftingsacties in het algemeen en gaan aan de slag met casussen van derden. Vervolgens spitsen zij de theorie toe op hun eigen situatie. Ze gaan aan de slag met het classificeren van hun taken en met het in kaart brengen van mogelijke hulpbronnen. In subgroepen worden ervaringen gedeeld en tips uitgewisseld.

Doelstelling: Doelstelling van de training is dat deelnemers zich bewust zijn van hun energie-lekken en energie-gevers en met concrete actiepunten naar huis gaan om hun werk leuker te maken.

Voorbereiding/studiebelasting: 2 uur

Netwerken (1 dag)

Inhoud
Het inzetten van je netwerk is essentieel in de zoektocht naar een nieuwe baan. Maar ook wanneer je als zelfstandig ondernemer aan de slag wilt gaan, is je netwerk uitbreiden en benutten belangrijk. In de training netwerken komt niet alleen aan bod waarom netwerken belangrijk is, we staan ook stil bij wat ervoor nodig is en gaan vooral ook praktisch ermee aan de slag.

Door te oefenen, elkaar feedback te geven en te ervaren hoe een netwerkgesprek verloopt, ga je je zekerder voelen en vallen mogelijke belemmeringen weg. Je krijgt handige tools aangereikt om het netwerken gestructureerd en effectief aan te pakken.

Doelstelling: Na afloop heb je inzicht in je netwerk en ben je in staat je netwerk uit te breiden en te onderhouden, op een manier die bij je past.

Voorbereidingstijd/studiebelasting: 2 uur

Solliciteren met Social Media (1 dagdeel)

Inhoud
N.B. Er is een training voor beginners en voor gevorderden!
In deze tijd kun je bijna niet meer om Social Media heen!
Door als werkzoekende of medewerker gebruik te maken van Social Media kun je laten zien wat je kan en wat je waard bent en daarnaast je netwerk opbouwen, onderhouden en uitbreiden.Door Social Media slim in te zetten kun je zelfs nieuwe opdrachten verwerven of een nieuwe baan vinden! Maar hoe gebruik je de diverse kanalen en wat werkt wel en wat niet?

Doelstelling: In deze training leren de deelnemers hoe ze een goed profiel maken op LinkedIn en hoe Social Media worden gebruikt. Daarnaast leren ze welke Social Media kanalen voor hen geschikt zijn en hoe ze deze zelf het beste kunnen gebruiken, zodat ze de mogelijkheden die geboden worden optimaal kunnen gaan benutten.

Voorbereidingstijd/studiebelasting: 2 uur

ZZP (1 dagdeel)

Inhoud
In de workshop ZZP krijgen deelnemers die overwegen te starten als ondernemer antwoorden op allerlei startersvragen, zoals:

•                      wat zijn de voor- en nadelen van ondernemerschap ten opzichte van loondienst
•                      welke kwaliteiten heb je nodig als ondernemer
•                      wat zijn de regels vanuit de WW/ het UWV
•                      kan ik leven van mijn ondernemersidee
•                      wat is het nut en de noodzaak van een ondernemersplan
•                      hoe presenteer je jezelf boeiend aan potentiële opdrachtgevers
•                      en verder krijg je tips en antwoorden op praktische vragen.

Doelstelling: weloverwogen kiezen voor wel of geen ondernemerschap

Voorbereidingstijd/studiebelasting: Geen

Persoonlijke kracht (1 dag)

Inhoud

In deze training analyseren de deelnemers hun leven tot nu toe en brengen aan de hand van successen en bloopers hun kwaliteiten, valkuilen en drijfveren in kaart. Ze maken als het ware een foto van zichzelf, bedoeld als startmoment in het loopbaanproces.
Gedurende de dag wordt aan de hand van diverse opdrachten en oefeningen, aangevuld met eigen inzichten én met feedback, tips, inzichten of ideeën van medecursisten een persoonlijk profiel opgesteld dat aan het einde van de dag wordt gepresenteerd.
In de training wordt gewerkt met kleine sub groepjes.
Doelstelling: Meer inzicht in eigen kwaliteiten en valkuilen, kennis en kunde, capaciteiten en drijfveren, basis persoonsprofiel en eerste aanzet tot zelfpresentatie.

Voorbereidingstijd: 1 dagdeel

Mijn arbeidsmarkt (1 dag)

Inhoud
In deze training worden de deelnemers uitgenodigd om vanuit verschillende invalshoeken te kijken naar werk in relatie tot de arbeidsmarkt.
Er wordt gewerkt aan het inventariseren van wat zou je willen gaan doen en of dit bij je past. Vanuit wensen en dromen wordt de vertaalslag gemaakt naar de praktijk en worden keuzes helder en inzichtelijk gemaakt. Vervolgens richten we ons op de arbeidsmarkt.Hoe zoek en vind je vacatures die passen bij wat je wilt? Hoe ziet de arbeidsmarkt anno nu eruit? Klopt jouw beeld van de arbeidsmarkt? En wat zijn jouw kansen op de arbeidsmarkt in het gekozen wensberoep? Diverse tools om dit inzichtelijk te maken worden besproken en getoond. De training eindigt met het invullen en presenteren van het zoekprofiel en het benoemen van vervolgacties.

Doelstelling: Helder krijgen van het zoekprofiel en keuzes maken die haalbaar en realistisch zijn
Voorbereidingstijd/studiebelasting: 1 dagdeel

CV en Sollicitatiebrief (1 dag)

Inhoud
In deze training wordt ingegaan op de do’s en dont’s bij het solliciteren in de arbeidsmarkt anno nu. Hoe zorg je ervoor dat je voldoende en de juiste vacatures vindt, welke kanalen zijn er en hoe kun je effectiever zoeken? En als je dan die vacature gevonden hebt, hoe pak je het solliciteren dan aan? Hoe zorg je ervoor dat je op gesprek komt? De deelnemers leren kijken vanuit de recruiter en stellen vast aan welke eisen een cv en een sollicitatiebrief tegenwoordig moet voldoen. Met behulp van voorbeeld cv’s en brieven en feedback nemen de deelnemers tips en ideeën mee voor hun eigen cv en brief. Tevens wordt aandacht besteed aan hoe een cv door de selectie komt, ook als er geen mens aan te pas komt. Vervolgens besteden we aandacht aan het lezen van vacatureteksten en of het nu wel of niet een goed idee is om te bellen voor meer informatie, wat je dan zou kunnen vragen en hoe je de vertaalslag maakt in je brief.

Doelstelling: Inzicht in hoe er geselecteerd wordt en in staat zijn daar als sollicitant op in te spelen, up-to-date en aansprekende cv en brief.

Voorbereidingstijd: 2 uur.

Sollicitatiegesprekken (1 dag)

Inhoud
Dan is het ineens zover, je hebt een sollicitatiegesprek! Hoe bereid je je het beste voor op een sollicitatiegesprek? Welke vragen kun je verwachten? Hoe presenteer je jezelf? Hoe ga je om met lastige vragen? En, welke vragen kun je zelf stellen?
In deze training oefen je met het voeren van sollicitatiegesprekken. Met behulp van oefenen, voorbeelden, tips en feedback leer je jezelf goed of nog beter te presenteren en lastige vragen te beantwoorden. Na afloop kun je met een gerust hart solliciteren!

Doelstelling: Je bent in staat op proactieve wijze en als gelijkwaardig gesprekspartner een sollicitatiegesprek te voeren en duidelijk te maken waarom jij de geschikte deelnemer voor de vacature bent.

Voorbereidingstijd: 2 uur.

Presenteren met PIT (1 dag)

Inhoud
In deze training leren de deelnemers zichzelf met al hun talenten te laten zien. Om je op de arbeidsmarkt te onderscheiden zul je er niet komen met overtuigingen als ‘bescheidenheid siert de mens’, of ‘als je maar hard werkt, dan komt het wel goed’. Het vinden van werk draait voor een belangrijk deel om het creëren van ontmoetingen waarin jij laat zien hoe je met jouw talenten en vaardigheden de problemen van je gesprekspartner kan oplossen. Dergelijke ontmoetingen beginnen met een krachtige presentatie. Dat zullen de deelnemers in deze training aan de hand van verschillende invalshoeken uitgebreid gaan oefenen. Ze kunnen daardoor de manier van pitchen vinden die het best bij hen past. Naast het feit dat ze inhoudelijk nadenken over wat ze over zichzelf willen vertellen is een belangrijke meerwaarde van deze training dat ze veilig mogen/moeten oefenen. In deze training worden vaak heel wat persoonlijke drempels geslecht!

Doelstelling: Een krachtige, authentieke presentatie die overtuigt.

Voorbereidingstijd: 1 dagdeel

Wilt u weten wanneer de training van uw keuze gepland staat? Bekijk de agenda. Wilt u een training organiseren, speciaal voor een aantal van uw medewerkers? Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.