Thema: Persoonlijke ontwikkeling

Persoonlijke ontwikkeling is een thema dat regelmatig om aandacht vraagt. Werknemers zien ruimte voor persoonlijke ontwikkeling steeds meer als een recht en werkgevers besteden hier veel aandacht aan. Bij persoonlijke ontwikkeling kunt u onder andere denken aan het verbeteren van communicatieve vaardigheden, stressmanagement, assertiviteit, pro-activiteit ontwikkelen of profileren. Menea faciliteert en stimuleert de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers op diverse manieren. Het uitgangspunt is steeds dat de medewerker regisseur blijft bij het up to date houden van de eigen houding en vaardigheden.

Methodieken

Ieder vraagstuk is uniek. Soms gaat het om één medewerker met een vraag, vaak spelen thema’s bij meerdere medewerkers binnen de organisatie. Om aan te sluiten bij het vraagstuk, biedt Menea de keuze uit diverse interventies, zoals:

  • LEF training: Liever eerst feiten. In een dagdeel wordt bekeken wat de medewerker ervan weerhoudt om zijn droom na te jagen. Door middel van het toepassen van psychologische principes, afkomstig uit de Rationeel Emotieve Therapie, wordt direct gewerkt aan het verlagen van deze drempel;
  • Training PIMP je baan: Pro-actief In Meer werkPlezier. In een training, voorafgegaan en afgesloten met een opdracht, wordt gekeken naar de taken en omstandigheden die de medewerker energie geven of die energie kosten. Binnen de mogelijkheden van de organisatie wordt gezocht naar mogelijkheden om de functie zó aan te passen dat deze weer optimaal werkplezier oplevert.
  • Training Presenteren met PIT: Proactief In Talent. Het is niet automatisch zo dat collega’s en leidingegevenden weten waar uw talenten liggen. In de training Presenteren met PIT worden ieders talenten onder de loep genomen en wordt geëxperimenteerd met het pro-actief laten zien van talenten;
  • PIT parcours: Het PIT parcours is een loopbaantraject van een aantal maanden. Medewerkers kunnen hun loopbaanvraag centraal stellen in een loopbaanscan. Aansluitend wordt in een periode van een aantal maanden een training Presenteren met PIT, LEF training en een afrondend gesprek gevoerd. Met het PIT parcours zijn reeds mooie resultaten geboekt.

Resultaat voor werkgever

Het PIT parcours kan bijvoorbeeld worden ingezet voorafgaand aan een re-organisatie. Een van de opdrachtgevers die het PIT parcours voor een groep van ruim 60 medewerkers heeft ingezet, schrijft daarover het volgende:

“Ik zie het als een plicht van de organisatie om medewerkers bewust te maken van hun talenten en mogelijkheden in de onzekere tijd die zij tegemoet gaan. Door het volgen van dit traject krijgen de medewerkers handvatten om hun toekomst met meer zelfvertrouwen tegemoet te zien. Ze krijgen inzicht in mogelijke ontwikkelrichtingen en/of weten hun eigen functie passender te maken.“ (Adviseur P&O Politie Midden-Nederland over PIT Parcours).

Persoonlijke ontwikkeling voor medewerkers

Aandacht besteden aan uw persoonlijke ontwikkeling kan bij Menea in in de vorm van een training, of in de vorm van een traject. Met bijvoorbeeld het onderstaande resultaat:

“ Mij is wel duidelijk geworden dat ik op zich nog goed op mijn plek zit in mijn huidige functie, maar door het PIT parcours heb ik besloten om ook buiten mijn eigen functie te gaan kijken. Ik ben inmiddels met stages begonnen.” (Medewerker Politie Midden-Nederland na deelname aan PIT Parcours)

Wilt u meer weten over de LEF methodiek, die ingezet wordt in trajecten en centraal staat in een van de trainingen? U leest er hier meer over. Heeft u een vraag over persoonlijke ontwikkeling? Neem contact met ons op.