Thema: Samenwerking & Communicatie

Soms is de samenwerking tussen teamleden niet optimaal. Bijvoorbeeld omdat ze elkaar niet goed begrijpen of ieder een andere werkwijze hanteren. Om de doelen van de organisatie te kunnen bereiken, draagt iedere medewerker zijn steentje bij. Ieders kwaliteiten dragen bij aan het resultaat, maar de échte stappen in de goede richting worden gezet door samenwerking. Lukt dit niet, dan is dat niet alleen slecht voor de sfeer, maar nadelig ook voor de resultaten.

Training samenwerking op maat

samenwerking

Menea helpt de samenwerking tussen teamleden te verbeteren, door middel van een teamtraining. Omdat er verschillende oorzaken van de gebrekkige samenwerking kunnen zijn, wordt de inhoud van de training op maat samengesteld. De leidingevende of P&O’er bespreekt met Menea wat het probleem is, wat de gevolgen zijn en wat er al gedaan is om het probleem op te lossen. Naar aanleiding van dit gesprek geeft Menea een advies over de inhoud van de training. In veel gevallen maakt een TSI analyse van elk teamlid onderdeel uit van de voorbereiding voor de training. Deze analyse  geeft inzicht in gedrag en drijfveren. In de training wordt inzichtelijk gemaakt welke teamleden overeenkomsten en verschillen in voorkeuren hebben. Naast dit inzicht, wordt ook gewerkt aan wederzijds begrip. Waar is iedereen bijvoorbeeld druk mee? Op welke punten kunnen teams of teamleden elkaar ondersteunen? We pakken bijvoorbeeld de onderlinge communicatie aan, kijken hoe kwaliteiten zijn verdeeld over het team, herstellen vertrouwen, maken groepsnormen expliciet en creëren gezamenlijke doelstellingen.

Voor werkgevers

Een teamtraining om de samenwerking te verbeteren, is een waardevol instrument. Waarom kiest u voor Menea? Onder andere omdat:

  • Onze trainers ruime ervaring hebben en niet terugdeinzen voor confrontaties in groepen, met respect voor ieders gedachten en gevoelens. De trainers creëeren een sfeer waarin prettige communicatie, gezamenlijke doelen en feedback normaal zijn;
  • Menea is geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. Hierdoor kunnen wij onze trainingsactiviteiten BTW vrij aanbieden, dat scheelt u 21%!
  • In het klanttevredenheidonderzoek van CEDEO heeft 96% van de ondervraagden aangegeven tevreden of zeer tevreden te zijn. Een van de ondervraagden vertelt:

“Ze hebben een professionele, zakelijke aanpak. Ze kunnen goed luisteren naar de klant en passen hun diensten daarop aan.”

Ervaringen van deelnemers

Werknemers die uitgenodigd worden om deel te nemen aan een training om de samenwerking te verbeteren, waarderen dit vaak zeer! Zo geven de citaten van twee eerdere deelnemers aan:

“In de training zijn genoeg mogelijkheden om pijnpunten te benoemen, maar er is ook ruimte voor zelfreflectie.”

“De trainsters zijn inhoudelijk sterk en hebben geen oordeel, waardoor er ruimte is om alles te kunnen bespreken.”

Wilt u weten hoe de samenwerking op uw afdeling verbeterd kan worden? Neem contact met ons op, wij bespreken de mogelijkheden graag met u.