Zijn medewerkers na een jaar zonder live contact nog wel verbonden en betrokken bij een organisatie? En hoe zit het met die nieuwe collega die is aangenomen in corona tijd? Deze persoon heeft de andere teamleden nog nooit in het echt ontmoet. Dat doet iets met iemands gevoel van betrokkenheid bij een organisatie en een team. Wat kun je hier als leidinggevende aan doen 

tips om het wij-gevoel erin te houden

1.Investeer in je team 

Eén ding is belangrijk, en helaas niet meer met terugwerkende kracht te herstellen: heb je geïnvesteerd in je teamleden tijdens de corona periode, ondanks de restricties? Misschien heb je een-op-een wandelafspraken gemaakt. Hartstikke mooi, maar hebben jouw teamleden elkaar onderling ook gezien?  

2.Stimuleer contact en verbinding in je team 

In hoeverre heb je je teamleden gestimuleerd contact op te nemen met die nieuwe collega, voor een een-op-een Team-meeting? Dat wordt van beide kanten enorm gewaardeerd, alleen denken medewerkers daar zelf niet snel aan. Aan jou als leidinggevende de taak extra alert te zijn op deze nieuwelingen. Vraag regelmatig naar hun welbevinden en maak de verbinding met andere collega’s.  

3.Wees alert op verzuim 

Misschien valt het minder op als een team of teamlid disfunctioneert. Oude issues die speelden zijn naar de achtergrond geschoven, maar zullen als een boemerang terugkomenWees alert op de eerste verzuimgevallen. 

4.Wissel live en virtueel af 

Om de betrokkenheid bij de organisatie te stimuleren is het slim om teamoverleg afwisselend live en virtueel te organiserenBijvoorbeeld een wekelijks overleg per scherm en een maandoverleg op kantoor. En eens in het kwartaal een echte borrel, zodat je gewoon even ongedwongen met elkaar kan praten over hoe het gaat. Daar kan een online bingo vanachter een scherm echt niet tegenop!

5. Laat je inspireren  

Teams doen het beter wanneer ze niet alleen maar met de dagelijkse werkpraktijk bezig zijn, maar ook af en toe kunnen reflecteren op hun vakgebied of functioneren. Organiseer eens een inspirerende lezing, workshop of training. Mogelijke onderwerpen: communicatiestijlen, samenwerkingsvormen en de samenstelling van teams in relatie tot hun doelen.