Adviesdiensten

Wanneer een reorganisatie noodzakelijk is om het bedrijf rendabel te houden, is dat niet alleen voor medewerkers, maar ook voor het management een ingrijpende gebeurtenis. Bij het opstellen van een sociaal plan spelen de belangen van verschillende partijen een rol. Directie, ondernemingsraad en vakbonden zullen het eens moeten worden over wat de beste invulling van het sociaal plan is. Daarbij worden afspraken gemaakt over termijnen, aantallen werknemers die boventallig worden en de budgetten die beschikbaar worden gesteld voor van werk naar werk trajecten.

Menea levert advies bij het opstellen van een sociaal plan. Niet alleen het plan, maar ook de belangen en ondersteuning van alle partijen nemen wij mee in de adviezen.
Wij hebben bij veel besprekingen over een sociaal plan aan tafel gezeten en onderhouden goede relaties met diverse vakbonden. Dankzij deze ervaring kan Menea ondersteunen met ideeën die zowel de werkgever als ondernemingsraden verder helpen.

Voor opdrachtgevers

Wanneer Menea advies levert over het opstellen van het sociaal plan voor uw organisatie, bent u gegarandeerd van:

  • Een volwaardige gesprekspartner op het gebied van strategisch HR management;
  • Een onafhankelijk advies, rekening houdend met de belangen van de diverse partijen;
  • Jarenlange ervaring met en kennis over van werk naar werk trajecten. Welke instrumenten in een sociaal plan stimuleren medewerkers wel en juist niet om in beweging te komen?

Wilt u meer weten over adviesdiensten rondom reorganisatie en het sociaal plan? Neem contact met ons op.