Outplacement groepen

Gezien de economische situatie zien veel organisaties een fusie of reorganisatie als noodzakelijke oplossing. Om rendabel te blijven, worden bedrijfsprocessen anders ingericht, waarbij (kleine of grotere) groepen medewerkers boventallig worden. De werkgever kan de boventallige medewerkers dan ondersteunen door een werk naar werk traject.
Menea begeleidt medewerkers die bij een reorganisatie boventallig zijn geraakt. In een outplacementtraject worden de wensen en mogelijkheden geïnventariseerd, de arbeidsmarkt onderzocht en benaderd. Met als doel: een nieuwe baan!

Voorlichting over reorganisatie

In veel gevallen wordt de outplacementbegeleiding gestart met een voorlichtingsbijeenkomst. Hierin legt de werkgever uit wat de mogelijkheden zijn en lichten wij onze werkwijze toe. Onze ervaring leert dat een voorlichtingsbijeenkomst veel onrust rondom de reorganisatie kan wegnemen. Om helder te krijgen wat de reorganisatie voor de medewerker betekent en welke loopbaanstappen nodig en wenselijk zijn, wordt altijd een individueel gesprek met iedere medewerker gevoerd. Vervolgens gaat de begeleiding van start. Hoe deze begeleiding er uitziet en hoe lang deze duurt, wordt in overleg met de opdrachtgever vooraf bepaald.

Voor werkgevers

In het geval van een reorganisatie kijkt u als werkgever logischerwijs kritisch naar het outplacementbureau. Houdt u ook rekening met het onderstaande?

Reorganisatie

  • Begeleidingslocaties: wanneer medewerkers verspreid door het land wonen, kunnen ze dan in de buurt terecht, of moeten ze ver reizen? De loopbaanadviseurs van Menea werken op diverse locaties in Nederland, waardoor we landelijke dekking hebben. In sommige gevallen wordt de begeleiding zelfs bij de kandidaat aan huis gedaan;
  • Aandacht voor speciale doelgroepen, zoals oudere werknemers: wanneer medewerkers met veel dienstjaren bij de reorganisatie hun baan verliezen, is dat een heftige ervaring. In onze begeleiding is acceptatie van het verlies van de baan essentieel om een nieuwe baan te kunnen vinden;
  • Kennis van uw sector: om de kans op het vinden van een nieuwe baan zo groot mogelijk te maken, is kennis van de sector essentieel. Waar liggen kansen? Welke sectoren vertonen overeenkomsten, zodat daar mogelijkheden ontstaan? Menea heeft ervaring in diverse sectoren in zowel de profit als non-profit sector;
  • Erkenning in de vorm van een certificering: Stichting Cedeo is een door de overheid erkende keuringsinstantie. In het klanttevredenheidsonderzoek dat zij uitvoerde bij Menea kwam naar voren dat 96% van de ondervraagden tevreden of zeer tevreden is.

“De snelheid waarmee de dienstverlening van Menea op gang kwam toen wij jullie hadden geïnformeerd dat wij van een aantal collega’s afscheid moesten nemen, was erg positief. Collega’s zitten toch in een vervelend parket, wat veel emoties oproept. Het was fijn ze direct de optie aan te kunnen bieden van een informatieavond voor outplacement. De persoonlijke aandacht vanuit Menea hebben onze ex-collega’s als plezierig ervaren.“ (HR Manager in Transportsector over outplacement door Menea)

Voor werknemers

Een reorganisatie is een gebeurtenis die veel indruk maakt en een onzekere tijd met zich meebrengt. Wat kan Menea voor u doen om weer wat rust en zekerheid te krijgen?

  • Advies over communicatie met het UWV. Als werkzoekende heeft u rechten en plichten. De loopbaanadviseur kan u uitleggen aan welke zaken u moet denken wanneer u door een reorganisatie uw baan verliest;
  • In het outplacementtraject hanteren wij een persoonlijke aanpak, waarbij ruimte is voor wensen, twijfels en onzekerheden;
  • Om uw kansen op een nieuwe baan zo groot mogelijk te maken, bieden we concrete en praktische ondersteuning. U leert bijvoorbeeld hoe u een sollicitatiebrief en cv maakt, maar ook hoe u uw netwerk kunt inzetten in de zoektocht naar een nieuwe functie. De ondersteuning sluit altijd aan op datgene dat voor u van belang is.

“Ik ben zeer positief over de bijdrage die Menea heeft geleverd . Door haar kennis van de arbeidsmarkt, kritische blik en het pakket additionele middelen (training, TSI-Persoonlijke Stijl & Motivatie analyse) heeft de adviseur me er bewust van kunnen maken hoe ik mezelf kan presenteren zonder een rol te spelen. In mijn ervaring echter, was de belangrijkste bijdrage het positieve gevoel dat ik aan het einde van ieder contactmoment overhield en dat ervoor zorgde dat ik gemotiveerd en met vertrouwen naar de toekomst bleef kijken, zelfs toen ik twee of drie afwijzingen op een dag ontving.” (Medewerker die begeleid werd na boventalligheid)

Wilt u weten welke mogelijkheden Menea biedt voor outplacement van groepen in het geval van een reorganisatie? Laat uw telefoonnummer achter aan de rechterzijde van deze pagina, dan bellen wij terug. Of neem zelf contact met ons op, via mail of telefoon.