Mobiliteitscentrum

Wanneer een reorganisatie is aangekondigd, veroorzaakt dat veel onrust in de organisatie. Emoties, vragen en onzekerheden zijn dan aan de orde van de dag. Leidinggevenden en medewerkers van de afdeling P&O hebben het in deze periode ook zwaar, omdat zij (naast hun werkzaamheden) met de emoties en vragen van medewerkers worden geconfronteerd.

Ontmoetingslocatie

Menea biedt ondersteuning gedurende een reorganisatie, bijvoorbeeld in de vorm van een mobiliteitscentrum. Deze fysieke ontmoetingslocatie is een rustpunt gedurende de reorganisatie. Medewerkers kunnen er terecht met vragen over de reorganisatie en de gevolgen ervan. Hoe zit het bijvoorbeeld met opleidingsmogelijkheden, het aanvragen van een uitkering, et cetera? Ook kunnen ze hun loopbaanvragen stellen, zelfs voordat ze boventallig zijn verklaard.

Voor werkgevers tijdens reorganisatie

Wat levert het inrichten van een mobiliteitscentrum de organisatie op?

  • Alle vragen van medewerkers worden gebundeld. Indien blijkt dat er specifieke onderwerpen zijn waar veel onduidelijkheid over bestaat, adviseren wij hoe hierover te communiceren. Indien blijkt dat meerdere medewerkers ondersteuning kunnen gebruiken rondom een bepaald thema, kan een training ingezet worden, bijvoorbeeld met als onderwerp omgaan met veranderingen;
  • De mobiliteit wordt gestimuleerd. Medewerkers die de reorganisatie als kans willen aangrijpen om de loopbaanstap te zetten die ze al in gedachten hadden, worden gestimuleerd en gefaciliteerd.

“Het is fijn om met Menea samen te werken in een periode van verandering. Vooral omdat zij het vertrouwen krijgen van medewerkers en hun kunnen ondersteunen om hierin zelf de regie te nemen, met resultaat!” (Rayondirecteur De Blokkentoren)

Voor medewerkers

Wanneer er een mobiliteitscentrum is ingericht bij uw werkgever, voor welke zaken kunt u daar dan terecht?

  • Het stellen van vragen. Welke rechten, plichten en mogelijkheden zijn er?;
  • Cv laten checken. De loopbaanadviseur geeft tips en trucs om uzelf zo goed mogelijk te presenteren;
  • Oefenen van een sollicitatiegesprek. Misschien is het al even geleden dat u voor het laatst een sollicitatiegesprek voerde. Hoe benoemt u sterke punten en welke vragen kunt u verwachten? De loopbaanadviseur bespreekt en oefent het met u.

“Ik vond het erg prettig dat ik voorafgaand aan een sollicitatiegesprek bij de adviseur kon komen om het gesprek te oefenen. De huiswerkopdrachten en de gesprekken hebben mij geholpen om bewuster te worden van mijn positieve en negatieve punten en hoe je dit in een brief of gesprek onder woorden kan brengen. ” (Medewerker die gebruik heeft gemaakt van mobiliteitscentrum)

Wilt u weten hoe een mobiliteitscentrum het verloop van de reorganisatie in uw organisatie kan versoepelen? Laat uw telefoonnummer achter, dan bellen wij terug. Of neem zelf contact met ons op, via mail of telefoon.