Outplacement individueel

Wanneer een medewerker niet meer helemaal op de juiste plek zit, is dat zowel voor de werkgever als voor de werknemer geen houdbare situatie. De medewerker gaat niet meer met plezier naar het werk, wat ook zijn weerslag heeft op de productiviteit. Wanneer de arbeidsrelatie beëindigd wordt, biedt het inschakelen van een outplacementbureau in veel gevallen een oplossing. Menea biedt als outplacementbureau begeleiding aan medewerkers die op zoek gaan naar een nieuwe functie bij een andere werkgever. In een persoonlijk traject wordt gekeken naar de wensen en mogelijkheden. Het doel van een outplacementtraject is altijd om een nieuwe invulling te vinden, die past bij de wensen en mogelijkheden van de medewerker. Of dat nu een nieuwe baan, eigen onderneming of vrijwilligerswerk is.

Inhoud van het traject

Allereerst besteden wij aandacht aan de veranderingen waar de medewerker mee wordt geconfronteerd en aan acceptatie van het verlies van de baan. In het outplacementtraject worden de persoonlijke kwaliteiten en drijfveren onderzocht, waarna oriëntatie en benadering van de arbeidsmarkt plaatsvindt. Van werk naar werk staat centraal in onze resultaatgerichte aanpak. Hiervoor zetten wij diverse instrumenten in, zoals huiswerkopdrachten, trainingen en een tool die toegang geeft tot alle vacatures op het internet.

Resultaat

Zodra de medewerker een nieuwe functie heeft aanvaard, zit ons werk als outplacementbureau er eigenlijk op. Tóch blijven we ook daarna nog contact houden met de medewerker, bijvoorbeeld om vragen te beantwoorden. Wanneer het binnen de afgesproken trajectduur niet is gelukt om een nieuwe functie te aanvaarden, is de medewerker in ieder geval in staat om zelfstandig de arbeidsmarkt te blijven benaderen.

Keuze voor outplacementbureau

Wat kunt u als werkgever van Menea als outplacementbureau verwachten?

  • Een resultaatgerichte en pro-actieve aanpak: wij wachten niet tot de vacature naar de medewerker komt, maar stimuleren de medewerker om zelf bij de bron van de vacature te komen;
  • Wij zijn een outplacementbureau met ruime ervaring in diverse sectoren. Sinds 1989 hebben wij met onze inzet het vertrouwen van vele opdrachtgevers verdiend. Kijk ook bij onze referenties;
  • Waar nodig kunnen wij vanuit andere disciplines interventies inzetten. De psychologen NIP van Psychologisch adviesbureau Hof kunnen bijvoorbeeld een assessment uitvoeren, om extra inzicht te verschaffen in wensen en mogelijkheden.

Voor medewerkers

Wanneer u een outplacementtraject bij Menea gaat volgen, wat kunt u dan verwachten?

  • Een traject op maat. Regelmatig is het zo dat een outplacementbureau een standaard traject inzet. Maar waarom zou u tijd besteden aan zaken die al duidelijk zijn?
  • Een luisterend oor en een loopbaanadviseur die u stimuleert om het beste uit uzelf te halen. Ook als het even tegenzit, helpen we u verder.
  • Om aan het werk te komen is regionale kennis van de arbeidsmarkt van belang. Onze loopbaanadviseurs werken regionaal, waardoor zij exact weten wat er speelt en waar kansen liggen.

“Menea heeft mijn voorkeur boven een groter outplacementbureau, vanwege de wat meer persoonlijke aanpak, die ik als zeer prettig heb ervaren.” (medewerker die een outplacementtraject kreeg bij Menea)

Bent u benieuwd hoe onze vacaturetool eruit ziet? Klik hier. Neem contact met ons op als u meer wilt weten over onze outplacement begeleiding.