“Een van de grootste krachten van Menea is hun netwerk”

Vanwege omstandigheden op mijn werk ben ik burnout geraakt. Door een moeizaam proces van herstel kwam ik in een tweede spoor re-integratie traject terecht.

Vanaf de eerste kennismaking met Menea had ik een zeer goed gevoel bij de organisatie. Ik kon tussen 2 partijen kiezen voor de begeleiding van mijn re-integratie en die keuze was snel gemaakt.

Menea heeft moeten manoeuvreren tussen werkgever en werknemer en de slechte relatie die daartussen bestond. Dit hebben ze buitengewoon integer en professioneel gedaan, hetgeen vast niet altijd makkelijk is geweest. Daarnaast zijn de doelen nooit uit het oog verloren waardoor ik op tijd mijn uren heb kunnen bouwen ne niet in een WIA situatie terecht ben gekomen.

Een van de grootste krachten van Menea is hun netwerk. Ik heb mijn re-integratie in 2 fases gedaan zodat ik zowel mijn uren als ook het niveau waarop ik bezig was rustig kon opbouwen. De twee organisaties waarbij ik geplaatst ben waren contacten uit het netwerk van Menea, die graag hulp wilden bieden aan een zieke medewerker die niet hun verantwoordelijkheid was.

Ik ben mijn begeleider Dorian en de regiomanager Paul zeer erkentelijk voor wat ze voor mij gedaan hebben en de plekken die ze voor me gevonden hebben om mijn uren op te kunnen bouwen.