“Bewust maken van talenten”

Ik zie het als een plicht van de organisatie om medewerkers bewust te maken van hun talenten en mogelijkheden in de onzekere tijd die zij tegemoet gaan. Door het volgen van dit traject krijgen de medewerkers handvatten om hun toekomst met meer zelfvertrouwen tegemoet te zien. Ze krijgen inzicht in mogelijke ontwikkelrichtingen en/of weten hun eigen functie passender te maken.