Netwerklunch 22 september: We hebben het nuttige met het aangename kunnen verenigen

Op 22 september heeft Menea weer een netwerklunch georganiseerd voor haar klanten, ditmaal in de regio Midden. Jacqueline Spijker, adviseur bij Menea heeft de inhoudelijke kant van deze bijeenkomst verzorgd. Zij ging in op het toetsingskader van het UWV in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. In een interactieve sessie werd ingegaan op de vraag wanneer er nu sprake is van een bevredigend re-integratieresultaat en passeerden onder andere de verplichtingen van werkgever en werknemer en het sanctiebeleid de revue. Er was daarnaast voldoende ruimte voor de bespreking van casuïstiek aangereikt door de deelnemers.

Een kleine 15 deelnemers hebben ook deze keer weer het nuttige met het aangename kunnen verenigen. Onder hen vertegenwoordigers van PGGM, CB (voorheen Centraal Boekhuis) en het Catharina Ziekenhuis.

We kijken terug op een geslaagde bijeenkomst en vooruit naar de volgende!

netwerklunch4

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *