Menea als partner verbonden aan het Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid (NPDI)

Menea is als partner toegetreden tot het Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid. Het NPDI is een platform voor adviseurs, kenniscentra en organisaties waar praktijk en wetenschappelijke inzichten over inzetbaarheidsvraagstukken met elkaar worden verbonden. Dit partnership stelt Menea in staat om in netwerken kennis te delen en ervaringen uit te wisselen. Bovendien kan Menea met de binnen het platform ontwikkelde instrumenten werkgevers nog beter inzicht geven in de duurzame inzetbaarheid binnen hun organisatie.

Veranderingen volgen elkaar steeds sneller op. Om te overleven worden organisaties gedwongen sneller en flexibeler in te spelen op ontwikkelingen in hun omgeving. Dit leidt weer tot andere eisen die aan de medewerkers worden gesteld. De medewerker moet eveneens wendbaar zijn en voor de eigen arbeidsmarktpositie duurzaam inzetbaar blijven. Er ligt voor werkgever en werknemer een wederzijdse verantwoordelijkheid continu (en niet alleen in geval van dreigende boventalligheid) te blijven werken aan de duurzame inzetbaarheid om de afstand tot de arbeidsmarkt beperkt te houden.

Denkt u na over duurzame inzetbaarheid maar krijgt het nog onvoldoende handen en voeten? Of het nu gaat om het ontwikkelen van beleid of de praktische uitvoering daarvan, u kunt op Menea rekenen. Met bewustwordingstrainingen motiveren wij mensen om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen loopbaan. Medewerkers die vast zijn komen te zitten brengt Menea in beweging. Mensen die zich willen ontwikkelen biedt Menea loopbaanadvies, coaching of opleidingsadvies.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *