Menea

In de samenwerking met Menea in het kader van een re-integratie 2e spoortraject heb ik het zeer gewaardeerd dat we gezamenlijk (werkgever, betrokken medewerker en Menea) op zoek zijn gegaan naar een oplossing. Menea heeft gewerkt vanuit een oprechte interesse in de opdrachtgever en was zeer betrokken tijdens het proces.  

De medewerker is geleerd de blik naar buiten gericht te krijgen, heeft een andere mindset gekregen en is gedurende het traject als een soort ambassadeur voor de werkgever gaan fungeren richting collega’s.

Voor mij in de rol als opdrachtgever is het fijn om volledig te kunnen vertrouwen op een juist verloop van het proces met regelmatige terugkoppelingsmomenten. Ik voelde me als opdrachtgever gezien, gehoord en respectvol benaderd. Dat is de kracht van Menea.