Goed van start met Menea: Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid, een term die steeds vaker wordt genoemd. Eigenlijk betekent duurzaam niets anders dan dat je iets niet opmaakt. Neem bijvoorbeeld duurzame energie; de zon en de wind zijn onuitputtelijke bronnen van energie. Door mensen ook duurzaam in te zetten zorg je dat je ze niet verbruikt. Samen zorg je er juist voor dat ze weer energie weten te halen uit hun werk en de juiste balans vinden tussen werk en privé. Veel organisaties (h)erkennen het toenemende belang van duurzame inzetbaarheid, maar in de praktijk vinden werkgevers het vaak lastig om over te gaan tot actie. Onze adviseurs hebben 4 korte, maar krachtige tips waarmee je meteen actief aan de slag kan met het ontwikkelen van duurzame inzetbaarheid.

TipsAdviseurs_duurzameInzetbaarheid

1) Breng de drijfveren van medewerkers in kaart
Succes is voor iedereen anders. Voor de ene werknemer is dat commercieel resultaat, voor een ander juist de sfeer op de werkvloer en voor weer een ander is dat de mogelijkheid om zichzelf te kunnen blijven ontwikkelen en nieuwe uitdagingen aan te gaan. Elke medewerker is anders, door hun drijfveren in kaart te brengen kun je daarop inspelen bij het samenstellen van nieuwe teams en het toewijzen van nieuwe projecten.

2) Vergroot de veerkracht van medewerkers
Wanneer medewerkers mentaal veerkrachtig zijn, zijn ze weerbaarder en kunnen ze beter om gaan met veranderingen en toenemende druk. Soms is het probleem niet de werkdruk of de gewijzigde situatie, maar zijn medewerkers niet altijd opgewassen tegen de vele veranderingen. De sleutel is dan werknemers te helpen en op de juiste manier voor te bereiden op nieuwe taken of veranderingen in processen.

3) Creëer momenten van samenwerking, ontmoeting en besteed als manager tijd aan elke medewerker

Een open bedrijfscultuur helpt bij het ontwikkelen van duurzame inzetbaarheid. Dit vraagt om leiders die een plezierige, veilige en uitnodigende sfeer weten te creëren. Ga met je medewerkers in gesprek en durf te praten over za
ken die er echt toe doen: Vind je dat we optimaal gebruiken maken van je talenten? Wat geeft je energie in je huidige werk? Wat zijn energievreters? Wat zijn je echte wensen als het gaat om persoonlijke en professionele ontwikkeling? Hoe gaat het thuis? Hoe vind je dat ik het doe? Wat zijn je ambities op langere termijn?

4) Vanaf de eerste werkdag

Duurzame inzetbaarheid moet een vast onderdeel worden van de organisatiestrategie. Zorg dat het een continu proces wordt vanaf binnenkomst tot einde dienstverband.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *