‘Demotie is emotie’ volgens Ernst Jongepier van Menea. FNV, AWNV en Menea spreken zich in dit artikel uit over promotie, demotie en duurzame inzetbaarheid.

Klik op het artikel demotie om deze te kunnen lezen.  Artikel Demotie