De Apenheul is een prachtige plek om over gedrag en duurzame inzetbaarheid te discussiëren. Vanwege het grote succes van de eerste editie hebben wij vorige week ons inspirerende programma voor relaties in de Apenheul opnieuw georganiseerd. Menea is partner van het Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid (NPDI), waar een tool voor het berekenen van Kosten en Baten van Duurzame Inzetbaarheid (KoBaDi) is ontwikkeld. Deze tool vormt een mooie leidraad voor een geanimeerde discussie over de verschillende facetten van duurzame inzetbaarheid.

Alle aanwezigen zien het belang in van duurzame inzetbaarheid en hebben dit thema tot speerpunt binnen het HR beleid verheven. De wijze waarop invulling gegeven wordt aan duurzame inzetbaarheid is echter voor iedere organisatie weer anders. Door het gericht inzetten van instrumenten als Energy@work, Loopbaanscans of de Arbeidsmarkt Positie Quotiënt wordt het brede thema duurzame inzetbaarheid steeds concreter gemaakt. Vervolgens wordt door het onderling uitwisselen van ervaringen en ‘best practices’ deze relatiemiddag extra waardevol.

De relatiemiddag werd afgesloten met de workshop ‘Apenstreken op de werkvloer’. Het is prachtig te ervaren wat wij van apen kunnen leren over de kracht van samenwerken, leiderschap en natuurlijke gedragingen in veranderprocessen. Een rondje door de Apenheul mag daarbij natuurlijk niet ontbreken!

Kortom: weer een mooie relatiemiddag van Menea waarbij zowel leren van elkaar als leren van apen centraal stond.