Menea Blog

POSITIEF OPLOSSINGSGERICHT SAMENWERKEN

Voor een huisartsenpraktijk heeft Menea recent een workshop POSITIEF OPLOSSINGSGERICHT SAMENWERKEN verzorgd. Huisartsen, verpleegkundigen, doktersassistenten en praktijkondersteuners zijn op speelse wijze vertrouwd geraakt met de invalshoeken vanuit de positieve psychologie en oplossingsgericht werken. Om vervolgens de principes met succes toe te passen op het eigen team. Reacties: “Weer een stap verder gekomen richting de gewenste […]

Menea in Maleisië

De Nederlandse handelsgeest reikt al sinds jaar en dag over onze landsgrenzen heen. Een uitnodiging van onze relatie Seetek voor een uitwisselingsbezoek met Maleisië werd dan ook met groot enthousiasme ontvangen. Begin oktober mocht een kleine afvaardiging van Menea de productielocatie van Seetek op Penang Island bezoeken. Seetek is een dochteronderneming van Hypex Electronics in […]

‘We wilden onze organisatie professionaliseren’

‘De uitvaartbranche is enorm in beweging. De ontwikkelingen in de markt vroegen om een herbezinning op het profiel van de bedrijfsleiders van Post Mortem. Hoe komen zij vanuit een operationele  “regelrol” in een meer strategische “stuurrol”?  Welke vaardigheden en competenties zijn daarbij nodig en hoe kunnen we de bedrijfsleiders hierin ondersteunen?’ Met deze vragen klopte […]

Relatiemiddag bij de Apenheul groot succes!

Menea mocht vorige week een mooie gemêleerde groep relaties ontvangen in de Apenheul om ervaringen te delen over duurzame inzetbaarheid. Menea is partner van het Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid (NPDI). Als leidraad voor de discussie was dan ook gekozen voor de KOBADI tool van de NPDI. Hierbij wordt duurzame inzetbaarheid gekoppeld aan vier aandachtsvelden: Gezondheid & […]

Loopbaansupport Detailhandel krijgt een vervolg!

Loopbaansupport Detailhandel werd vorig jaar gelanceerd, in reactie op de vele faillissementen in de detailhandel. Doel van het programma is om werkzoekenden in de detailhandel aan een nieuwe baan te helpen. Hierbij werken verschillende partijen samen (CNV Vakmensen, FNV en Detailhandel Nederland). Menea is één van de uitvoerders van dit programma.Het programma, dat eind april afliep, […]

Relatie middag in de Apenheul op 18 mei

Na de succesvolle bijeenkomst over burnout en bevlogenheid eind 2016 organiseert Menea op 18 mei aanstaande opnieuw een relatiemiddag voor haar relaties. Deze leuke, lekkere en leerzame middag wordt georganiseerd in de Apenheul in Apeldoorn, J.C. Wilslaan 21 vanaf 11.45 uur. Op deze middag willen we op speelse wijze aan de slag met het thema duurzame inzetbaarheid en wat dit voor jou […]

Menea Kennislunch: De kracht van uw medewerkers

Betere performance, minder arbeidsongeschiktheid Op donderdag 11 mei organiseert Menea in samenwerking met fit20 een kennislunch voor relaties en andere geïnteresseerden. Tijdens deze bijeenkomst is er gelegenheid om ervaringen uit te wisselen op onderstaande thema’s en te netwerken met vakgenoten. Duurzame inzetbaarheid Duurzame inzetbaarheid is een onderwerp dat op vele HR-agenda’s prominent aanwezig is. Maar […]

Menea en Hulp na Ongeval gaan samenwerking aan

Menea en Hulp na Ongeval gaan samenwerken om de hulp aan mensen die als gevolg van een ongeval (tijdelijk/gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn geraakt op meerdere fronten te ondersteunen. De samenwerking is vormgegeven in het platform: www.hulpbijarbeidsongeschiktheid.nl Hulp na Ongeval biedt slachtoffers van een ongeval ondersteuning bij alle aspecten waarmee je als slachtoffer geconfronteerd kan worden. Of […]

Menea als partner verbonden aan het Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid (NPDI)

Menea is als partner toegetreden tot het Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid. Het NPDI is een platform voor adviseurs, kenniscentra en organisaties waar praktijk en wetenschappelijke inzichten over inzetbaarheidsvraagstukken met elkaar worden verbonden. Dit partnership stelt Menea in staat om in netwerken kennis te delen en ervaringen uit te wisselen. Bovendien kan Menea met de binnen […]

Trots op de uitslag van Cedeo: een score van 98,8% tevredenheid!

Er zijn in Nederland vele duizenden commerciële aanbieders van HR-diensten die een veelvoud aan activiteiten aanbieden zoals opleidingen. Daarnaast zijn er enkele duizenden organisaties die zich richten op het brede terrein van bedrijfsadvies, outplacement of loopbaanbegeleiding en intensieve begeleiding door middel van coaching. Voor veel HR-functionarissen vormt dit enorme aanbod een onoverzichtelijk en ondoorgrondelijk geheel. […]